Maranatha Media

Dragostea originală (Original Love in Romanian)

Posted Nov 05, 2012 by Dejan Andov in General
2,197 Hits

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Romanian Translation of Original Love

În timpul predicii Sale de pe munte, Isus a atins mai multe puncte-cheie care sunt o luptă pentru om. Unul din punctele pe care  le-a menţionat a fost acesta:

 Matei 5:27-28: „Ați auzit că s-a zis celor de demult: „Să nu comiți adulter”. Dar Eu vă spun vouă că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a comis  deja adulter cu ea  în inima lui.”

 Pentru orice barbat creștin, aceste cuvinte par să dea o lovitură zdrobitoare oricărei idei de  neprihănire pe care s-ar putea să simtă că o are. În aceste cuvinte Isus atinge miezul sclaviei omului față de păcat. Pe orice om care caută să fie cu inima curată, această declarație îl aduce pe genunchi, în părere de rău și un adȃnc sentiment al nevoii  de Mântuitorul viu în inima lui. A cunoaşte pe Isus înseamnă a ști că El niciodata nu S-a uitat la o femeie ca S-o pofteasca. Odată cu cunoaşterea aceastei realităţi, avem speranţa că noi, ca oameni căzuți, putem fi trasportati ȋn inimile noastre ȋnapoi la dragostea originala.

 Când ne gândim la momentul când Adam a văzut-o prima oară pe Eva, majoritatea bărbaților îşi imaginează că Adam a exclamat: „Oooh! Omule!” Totuși, aceasta adaugă Scripturii ȋnclinaţiile inimii pervertite. Multi bărbaţi nici nu pot contempla imaginile grădinii de teama că natura lor corupta va prelua controlul. Ca să înțelegem iubirea care a fost în inima lui Adam când a văzut-o pe Eva, avem nevoie doar să citim Biblia.

 Geneza 2:22-23: Și din coasta, pe care Domnul Dumnezeu o luase din om, a făcut o femeie și a adus-o la om. Și Adam a spus: Aceasta este acum os din oasele mele, și carne din carnea mea! Ea se va numi femeie, pentrucă a fost luată din om".

 Observaţi cu atenție cuvintele lui Adam când ochii lor s-au ȋntȃlnit: „Aceasta este os din oasele mele, și carne din carnea mea! Ea se va numi femeie, pentrucă a fost luată din om”. Baza acestei iubiri originale nu a fost faptul că Adam a văzut ceva frumos ce a dorit să aibă. El a văzut pe cineva care și-a primit viața de la el, a văzut o persoană care a venit de lȃngă inima lui și de aceea a prețuit-o ca pe al doilea Său eu. După cum Pavel exprimă clar:

 „Deci, oamenii trebuie să-și iubească soțiile ca pe trupurile lor. Cel ce îşi iubește soția se iubește pe sine. Pentru că nici un om nu îşi urăşte vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, la fel și Hristos cu Biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea lui și os din oasele Lui.” Efeseni 5:28-30.

 Deci, vedem că, așa cum Adam i-a spus Evei: „ești din carnea mea și oasele mele”, în același mod Cel de-al doilea Adam spune bisericii: „ești din carnea Mea și oasele Mele”. El ne iubește, nu pentru că avem ceva să-I oferim, ci pentru că am venit din El. Asemenea dragoste!

Dincolo de aceasta, dacă citiţi cu atenţie povestea în Geneza 2 , veţi vedea că Adam a fost pus în gradină peste toată creația, înainte ca femeia să fi fost creată din coasta Lui. Când ea a ieșit din el,  i-a dat ei tot ce avea, ca să fie ȋmpreună ispravnic cu el. Încă o dată, a făcut el acest lucru pentru că a văzut ceva ce a dorit să aibă și să controleze? A incercat el să o cumpere cu moștenirea lui? Nu, nu o astfel de iubire a fost în inima lui Adam pentru Eva. Dragostea care era în inima lui era iubirea care vine de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dar ce dragoste e asta? Cuvântul grecesc pentru aceasta este Agape, care înseamnă dragoste binevoitoare, o dragoste care nu depinde de nici o calitate deținută de cea care o primește. Cuvântul grecesc cel mai des folosit azi pentru iubire e Eros, care nu este niciodată aprobat în Biblie. Eros este o iubire a ceea ce este frumos, nobil și încântător. Eros este dorința de a poseda și a ne bucura de lucrurile care încântă ochii nostri, poftele și trupul. Vezi Judecătorii 14:2-3 și 2 Sam 11:2 ca exemple.

 Când Eva a venit la Adam cu fructul interzis, ea poseda un lucru pe care Dumnezeu nu i l-a dat lui Adam ca să i-l dea ei. Cu acest fruct, Eva avea acum ceva ce el n-a avut. Ea a venit de la pom, cu mintea ei plină de un alt mod de a gȃndi:

 „Dar șarpele a continuat, cu o voce muzicală, cu subtile laude ale neȋntrecutei ei drăgălășenii; și vorbele lui nu i-au displăcut.” Patriarhi și Profeți pagina 53.

 Satana a vorbit cu Eva, ca și cu una care poseda frumuseţe în sine. Nu i s-a adresat ca uneia care primise moștenirea sa de la Adam. El a numit-o simplu frumoasa și aceasta a flatat-o şi a făcut-o să uite sursa frumuseții ei. Mintea care priveşte la o femeie şi care gândeşte la frumusețea ei, cu scopul de a obține ceva de la ea, este o minte inspirată de Satana.

 Era ceva ciudat și totuși captivant cu Eva când ea a venit la soțul ei, afundată în rebeliunea ei. Cu noul ei sentiment că cine era, precocitatea ei, încrederea în sine, ambiția ei au avut un fel de atracție asupra lui Adam. A fost ciudat și totuși intrigant. Prin luarea fructului, Adam, nu numai că a sfidat legea lui Dumnezeu, ci a și stabilit o lege care ȋi va face pe toți fiii săi să se uite la o femeie ca să le dea ceva. În inimile oamenilor va fi întipărită ideea că femeia a fost dătătorul de viață, că ea posedă calea către viață. Și astfel, cultul sacru feminin a început și simbolul noii sclavii a omului a fost imaginea din mintea lui, forma feminină goală. Aceasta este imaginea care, pentru majoritatea barbaţilor devine mărturia acelei tranzacții din grădină, bărbatul va privi la femeie ca să-i dea ea viață, mai degrabă ca femeia privind la bărbat ca dȃndu-i  ei viaţă. În această tranzacție iubirea omului a fost schimbată de la Agape la Eros. Desigur, aceasta nouă iubire a plasat femeia într-o altă formă de sclavie. Cu scopul de a face ochi dulci bărbatului, în scopul de a atrage bărbatul, ea trebuie să posede ceva ca să-i poată da. Se naște o ȋntreagă industrie de modă şi de accesorii corporale. Femeia trebuie acum să scoată dintr-o fântână care nu poate da apă și, prin urmare, experiența este nulă atât pentru bărbat cât și pentru femeie. Observați cu atenție că iubirea originală pe care a simțit-o Adam pentru Eva nu s-a bazat pe ceea ce ea poseda în sine, ci pe faptul că ea provine din el. El i-a dăruit tot ce i-a dat pentru că ea a provenit din el. Aceasta este Agape, iubirea originală. De asemenea, rețineți că singura modalitate de a fi siguri că Agape este pură, este de a ști cu certitudine, că receptorul nu are nimic în mod inerent ca să provoace dragostea ce urmează să fie trezită. Dacă femeia posedă ceva inerent, care nu a venit de la bărbat, atunci Erosul va fi trezit și femeia trebuie apoi să continue să producă ceea ce l-a atras prima oară pe bărbat, şi acest lucru duce la moarte. Amintiți-vă, Adam a dat motivul pentru care el a iubit femeia - ea este os din oasele mele şi carne din carnea mea - aceasta este baza iubirii originale.

 Și la fel cum moștenirea Evei de la Adam a fost garanția dragostei lui Agape pentru ea, la fel moștenirea lui Hristos de la Tatăl Său este garanția dragostei Sale Agape pentru Fiul Său, pentru că am fost făcuţi după imaginea Lor. [1] Tatăl declară:

 Matei 3:17 „Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este iubitul meu [Agapetos] Fiu, în care Îmi găsesc plăcerea.”

 Singurul mod posibil pentru Dumnezeu ca să aibă cu adevărat Agape pentru Fiul Său, este că Fiul să primească tot ce are de la Tatăl Său. Aceasta este singura modalitate de a asigura iubirea binevoitoare. Dacă Tatăl se uită în ochii Fiului Său și-L iubește pentru că El este atotputernic, sau pentru că El este omniscient, atunci acest lucru nu este Agape, mai degrabă aceasta este o formă de Eros.

 Dacă ne închinăm unui Dumnezeu care ne iubește datorită propriilor noastre calități, atunci noi vom face același lucru. Noi devenim ceea ce vedem. Dar dacă ne închinăm unui Fiu Căruia i-au fost dat toate lucrurile și se odihnește în asigurarea dragostei dulci şi binevoitoare Agape a Tatălui Său, atunci putem fi transformaţi în imaginea aceastei iubiri și vom iubi așa cum iubește Dumnezeu pe Fiul Său.

 Cei care pretind că 1 Ioan 4:8 este o expresie a trei persoane co-egale care „se iubesc” reciproc, alterează sensul adevărat al cuvȃntului pe care l-a spus  Ioan că Dumnezeu a fost și este Agape. Agape nu caută ceea ce-i este egal, Agape face obiectul iubirii egal prin bunăvoinţă, printr-un cadou, ea caută doar să dea.

Cei care sunt pentru a hirotoni femeile apelează la calităţile inerente ale femeilor ce le fac egale cu bărbații. Eros în mod natural duce la astfel de lucruri. Hirotonirea femeii este o respingere a adevărului conform căruia femeia a ieşit din bărbat și privește la el pentru conducere spirituală și provizii. Hirotonirea femeilor este de fapt femeia care vine din pomul cunoștinței cu fructul care promite viață, dar care aduce moarte.

Dumnezeul nostru este Agape și în El nu este Eros deloc.

                                                                             ****

 [1] Și acum Dumnezeu spune Fiul Său: "Să facem om după chipul și asemănarea noastră." 1 SP 24.25