Maranatha Media

Những Cuộc Chiến về Danh Tính

Download
Downloads 333
Added Feb 03, 2022
Author Adrian Ebens

Hàng triệu triệu người vật lộn với chứng trầm cảm mỗi ngày. Động lực để tiếp tục đi tới càng khó hơn và khó hơn và nhiều người tìm kiếm một lối thoát.

Tác động độc hại của mặc cảm vô giá trị đến từ việc đánh giá về bản thân chúng ta rằng chúng ta không giỏi về một cái gì đó, không được yêu thích và không ích lợi nhiều. Hầu hết các sách về tự giúp bản thân đều cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách khuyến khích mọi người yêu thương, nuông chiều bản thân và nói với bản thân họ rằng họ là đặc biệt.

Phương pháp này hoàn toàn đi đường vòng để tránh nhu cầu thiết yếu của con người là được ban phước. Hình ảnh của cha mẹ hoặc người cố vấn dày kinh nghiệm là người nói những lời về phước lành vào cuộc sống của bạn. Không có gì có thể thay thế kinh nghiệm mạnh mẽ này khi được nói rằng bạn được yêu bởi một người bạn kính trọng và ngưỡng mộ.

Cha chúng ta trên trời muốn nói với chúng ta điều này mỗi ngày nhưng Sa-tan đã làm mù mắt nhiều người trên thế giới để tìm kiếm giá trị ở những nơi khác và trở nên điếc trước phước lành tuyệt vời đó của Cha — rằng bạn là đứa con yêu dấu của Ngài.